Niste prijavljeni sustavu. (Login)
 
Stranica:  1  2  3  4  ()
Kolegiji 
Arhitektura organizacijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Baze podataka 1 2016Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Baze Podataka IIOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Baze znanja i semantički web 2016Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
Ekonomika informacijskih sustavaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Engleski jezik I 2016/2017Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Engleski jezik za informatičare 1Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Engleski jezik za informatičare 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
ERP sustaviOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Geoinformacijski sustavi 2016/2017Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Informacijski managementOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Informatički praktikum I 2016/2017Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Informatički praktikum II 2015/2016Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Informatički praktikum II 2016/2017Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Informatizacija uredskog poslovanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Izrada informatičkih projekata 2016
Komuniciranje u organizaciji 2013/2014Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Komuniciranje u organizaciji 2014/2015Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Informacija
Kvaliteta u ICT
Matematika za informatičare 1Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)